L'IMPIANTO

PALA BALLIN - Via Piazzi 25 - Torino

Contatti

Uisp Basket Torino uispbaskettorino@gmail.com